Időpont

Időpont egyeztetés

Ha készen állsz a változásra, fordulj hozzám bizalommal!

Kérj időpontot az első találkozásunkra. Amennyiben szívesebben egyeztetnél telefonon, kérlek azt a mezőt se hagyd üresen. Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot.
Időpont

Időpont egyeztetés

Ha készen állsz a változásra, fordulj hozzám bizalommal!

Kérj időpontot az első találkozásunkra. Amennyiben szívesebben egyeztetnél telefonon, kérlek azt a mezőt se hagyd üresen. Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot.
Asset 5

Jogi Nyilatkozat

Anya és Nő Programok

jogi nyilatkozat

Anya és nő programok

Jogi Nyilatkozat

A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT lehetséges.

1.          Általános tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a https://anyaesno.hu/ internetcímen elérhetõ webhelyet

 

Gulyás Dorottya e. v.

 

Nyilvántartási szám: 53297075 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelõs Helyettes Államtitkárság

Adószám: 69516632-1-43

Székhely: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Üzleti tevékenység helye: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Postacím: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Telefonszám: +36 30 549 3111

E-mail cím: info@anyaesno.hu

Webhely: https://anyaesno.hu/

 

üzemelteti (a továbbiakban: Szolgáltató).

Jelen webhelyen a Szolgáltató szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információkat ismerhet meg. A jelen webhely és az azt alkotó weboldalak (a továbbiakban: együttesen webhely) megtekintésével és használatával Ön kötelezõnek fogadja el a webhelyen közzétett szabályzatok, tájékoztatók, általános szerzõdési és felhasználói feltételek tartalmát. Szolgáltató ezeket bármikor módosíthatja, mely módosításokat, illetve az új szabályzatokat, tájékoztatókat, valamint általános szerzõdési és felhasználói feltételeket ezen a webhelyen teszi majd közzé.

Ezen a webhelyen a Szolgáltató az információkat tájékoztatási céllal helyezte el, így azok tanácsadásnak nem minõsülnek. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a közzétett adatok a valósággal egyezzenek, azonban a webhelyrõl származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

Szolgáltató a felelõsséget csak a megerõsített információk vonatkozásában vállalja, azonban kizárja a webhely, valamint a hardver és a szoftver mûködési hibájára, illetéktelen módosítására visszavezethetõ, továbbá vírus következtében megváltozott vagy megváltoztatott adatok esetében.

 

2.          Szerzõi jogok, iparjogvédelem

A webhelyen megtalálható szerzõi tartalmak – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, audiovizuális anyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzõi tartalmak és kizárólagos engedély alapján használt tartalmak Magyarország szerzõi jogi törvényei, valamint a nemzetközi szerzõi jogi törvények védelme alatt állnak. A tartalmak vagy azok részleteinek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetõvé tétele, a nyilvánosság számára megtekinthetõvé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történõ felhasználása csak Szolgáltató kifejezett írásos engedélyével történhet.

Szolgáltató kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetõvé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetõvé tenni, valamint más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történõ felhasználása.

Részben más megítélés alá esnek szabad felhasználási célú, nyílt forrásból jogtiszta úton beszerzett tartalmak és Szolgáltató partnereitõl származó külön szerzõdés alapján megjelenített tartalmak. Ezek tekintetében a szerzõi és iparjogvédelem nem Szolgáltatót illeti meg (hanem a tartalmak tulajdonosát), ugyanakkor az ilyen tartalmak jelen webhelyrõl a jogosult és a Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélye nélkül történõ letöltése vagy bármilyen felhasználása szintén jogsértõ.

 

3.          Információk és tartalmak felhasználása

A webhely kizárólag tájékoztatási céllal készült, és nem minõsül semmilyen tanácsadásnak.

Az egyes témakörhöz kapcsoló cikkek/videók kizárólag tájékoztató jellegû információkat tartalmaznak és nem minõsülnek szaktanácsadásnak.

A webhelyen közzétett tartalmak, beleértve az ott megtalálható feltételeket és leírásokat, elõzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

A webhelyen megtalálható információk, termékek és szolgáltatások kapcsán Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy egyes információk, termékek, szolgáltatások vagy anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége és felelõssége.

A webhelyen megjelenített tartalmak vagy azok részleteinek felhasználása, továbbítása, újabb nyilvánossá tétele kizárólag Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélyével és a forrás megjelölésével történhet. A webhelyen megjelenített szerzõi tartalmakat Szolgáltató elõzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevõ a webhelyre történõ egyértelmû hivatkozást, a forrás és a szerzõ megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

A Szolgáltatótól eltérõ, külsõ szerzõ által létrehozott tartalom tekintetében a szerzõ elõzetes írásbeli engedélye és szerzõi minõségének feltüntetésére vonatkozó utasításának betartása is szükséges.

Szolgáltató határozott és egyértelmû engedélye nélkül tilos olyan munkák és anyagok létrehozása – nem kizárólagos jelleggel ideértve a betûtípusokat, ikonokat, link gombokat, háttérképeket, asztali témákat, online képeslapokat, montázsokat, összevágott és hasonló videókat, üdvözlõlapokat és engedély nélküli árukat – amelyek a webhelyen elérhetõ tartalmakból származnak vagy azok alapján készültek.

Szigorúan tilos a webhely engedély nélküli felhasználása, valamint a webhelyhez kapcsolódó információk nem rendeltetésszerû felhasználása.

A https://anyaesno.hu/ bejegyzett domain nevet a hivatkozás kivételével kizárólag Szolgáltató elõzetes írásos engedélyével lehet felhasználni.

 

 

4.          Más oldalakra mutató linkek

Szolgáltató elhelyezhet a webhelyen harmadik felek által mûködtetett weboldalakra mutató linkeket és hivatkozásokat, melyeket a felhasználók tetszés szerint használhatnak.

Szolgáltató nem ellenõrzi ezeket a weboldalakat, és nem felelõs a tartalmukért. A linkek elhelyezése nem minõsül a külsõ weboldalon található nézetek, ötletek, áruk, termékek, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy ajánlásának a Szolgáltató részérõl. A felhasználó és a linkben szereplõ weboldal közötti jogviszony, beleértve az ott kínált áruk, termékek és szolgáltatások kifizetését és leszállítását, kizárólag a Felhasználó és az adott weboldal üzemeltetõje közötti kapcsolaton alapul. Szolgáltató nincs befolyással a linkekben szereplõ külsõ weboldalakra, és nem felelõs a külsõ weboldalak megtekintésével, használatával vagy használatuk meghiúsulásával, illetve az ott kínált tartalmakkal, áruval, termékekkel és szolgáltatásokkal összefüggõ következményekért.

 

5.          A https://anyaesno.hu/ webhelyre mutató linkek

Más webhelyeken a https://anyaesno.hu/ webhelyre mutató linkeket elhelyezni csak Szolgáltató írásos engedélyével megengedett, kivéve a fenti 3. fejezetben körülírt átvett szerzõi tartalmakra történõ szabályos hivatkozást. A weboldalra vezetõ linkek elhelyezése nem okozhat kárt a Szolgáltató, vagy oldalainak hírnevében.

Szolgáltató fenntartja a jogot az engedélyezett linkek megszüntetésére bármilyen elõzetes értesítés nélkül, ha megítélése szerint a link valamilyen kárt okoz a Szolgáltató vagy oldalainak hírnevében, mûködésében.

 

6.          Tartalom eltávolítása

Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom elõzetes bejelentés és indokolás nélkül történõ eltávolítására.

 

 

2021. december 17.

 

Gulyás Dorottya e. v.