Időpont

Időpont egyeztetés

Ha készen állsz a változásra, fordulj hozzám bizalommal!

Kérj időpontot az első találkozásunkra. Amennyiben szívesebben egyeztetnél telefonon, kérlek azt a mezőt se hagyd üresen. Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot.
Időpont

Időpont egyeztetés

Ha készen állsz a változásra, fordulj hozzám bizalommal!

Kérj időpontot az első találkozásunkra. Amennyiben szívesebben egyeztetnél telefonon, kérlek azt a mezőt se hagyd üresen. Hamarosan felveszem veled a kapcsolatot.
Asset 5

Általános Szerződési Feltételek

Anya és Nő Programok

Általános Szerződési Feltételek

Anya és nő programok

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT lehetséges.

1.     A webhely üzemeltetõje

A https://anyaesno.hu/ internet címen elérhetõ webhelyet

Gulyás Dorottya e. v.

 

Nyilvántartási szám: 53297075 - Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelõs Helyettes Államtitkárság

Adószám: 69516632-1-43

Székhely: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Üzleti tevékenység helye: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Postacím: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Telefonszám: +36 30 549 3111

E-mail cím: info@anyaesno.hu

Webhely: https://anyaesno.hu/

 

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:


Számlavezetõ pénzintézet: MKB Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzõszám: 10300002-10513492-00014901

IBAN: HU77 1030 0002 1051 3492 0001 4901

SWIFT kód: MKKBHUHB

 

Kamarai regisztrációs szám:

 

BU69516632 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

 

2.     Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetõségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. Telefonon

 

Telefonszám: +36 30 549 3111 – a hívás nem emelt díjas!

 

Elérhetõ hétfõtõl péntekig 09.00 órától 17.00 óráig.

 

2.2.  E-mail-ben

E-mail cím: info@anyaesno.hu

 

2.3. Üzenet:

 

A webhely „KAPCSOLAT” menüpontja alatt elérhetõ üzenetküldési lehetõség. 

Az e-mail-ekre, üzenetekre a Szolgáltató az érkezéstõl számított legfeljebb 2 munkanapon belül válaszol.

 

 

 

3.     A magyar jog kikötése

 

3.1.          A fent meghatározott internetcímen elérhetõ webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltetõ Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerzõdés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belsõ piacon belül a vevõ állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történõ indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésrõl, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

- a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényre,

- a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényre,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényre és

- a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre (Grt.).

 

 

3.2.          Jelen általános szerzõdési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerzõdési feltételek vagy ÁSZF) említett idõpontok, idõintervallum megjelölések a közép európai idõ szerint értendõk.

 

3.3.          A jelen szerzõdési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

 

4.     Általános szerzõdési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

 

4.1.          Jelen szerzõdési feltételek a webhelyen elérhetõ szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen megrendelhetõ jegyek adásvételére vonatkoznak.

 

4.2.          A szerzõdés felei:

 

4.2.1.              A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetõje és a jegyek eladója.

 

4.2.2.              Felhasználó, mint a webhely weboldalait meglátogató, valamint a webhelyen vásárlást végrehajtó személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerzõdési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezõnek ismeri el. A jelen szerzõdési feltételek keretében kötendõ szerzõdést cselekvõképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvõképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

 

4.3.          A szerzõdési feltételek a webhelyen történõ elhelyezéstõl hatályos, és határozatlan idõre szól.

 

5.     A távollévõk közötti, elektronikus úton kötött szerzõdésre vonatkozó általános tájékoztatás

 

5.1.          A webhelyen megrendelhetõ jegyekrõl, illetve a jegyek birtokában igénybe vehetõ programokról, táborokról Felhasználó a megrendelést megelõzõen a weboldal leíró oldalain tájékozódhat.

 

5.2.          A szerzõdéskötés nyelve magyar.

 

5.3.          A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minõsülnek.

 

5.4.          Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

5.5.          A megkötött szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és a késõbbiekben nem lesz írásban hozzáférhetõ.

 

5.6.          Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

 

5.7.          Felhasználó a megrendelés elküldése elõtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a lehetséges fizetési módról.

 

5.8.          A szerzõdési feltételeket és a jogszerû tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történõ visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerzõdési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthetõ formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhetõ a webhelyen.

 

6.       A vételár meghatározása

 

6.1.          A jegyek aktuális árairól a webhely programok, táborok jellemzõit bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

 

6.2.          A programoknál, táboroknál feltüntetett jegyárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden jegynél a fizetendõ vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

 

6.3.          A vételár mindig forintban (HUF) értendõ.

 

6.4.          A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendõ fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendõ összegükben szerepelnek.

 

6.5.          A webhely weboldalain látható jegyek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt jegyek árát nem befolyásolja.

 

6.6.          Amennyiben a webhely felületén „0” Ft-os vagy „1” Ft-os hibás ár kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a jegyet hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árfeltüntetéssel érintett jegyre vonatkozóan nem jön létre szerzõdés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történõ értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a jegyet. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történõ ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az elsõ, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerzõdés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása elõtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

 

7.       A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerzõdés létrejötte

 

7.1.          A jegy kiválasztása

 

7.1.1.        A Felhasználó a weboldalon kap tájékoztatást a jegyekrõl, a jegyek bitokában igénybe vehetõ programokról, táborokról.

 

7.1.2.        A megrendelést az események leíró oldalán található „JEGYVÁSÁRLÁS” feliratú gombra kattintva, majd a vásárolni kívánt jegyek számának megadását és a „TOVÁBB” feliratú gombra kattintást követõen a név, és e-mail cím megadása után, a „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a jegyet a Felhasználó.

 

7.1.3.        Amennyiben Felhasználó több eseményre szóló jegyet kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több jegyet helyezhet a kosárba.

 

7.1.4.        Ha a megrendelés elõtt a jeggyel, programmal, táborral kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetõségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).

 

7.2.          A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerzõdés létrejötte

 

7.2.1.        Felhasználó a megrendelését online, a webhelyen adhatja le, az alábbiak szerint.

 

7.2.2.        A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció, a webhelyen nincs lehetõség regisztrációra.

 

7.2.3.        A Felhasználó a jegy kiválasztása és kosárba helyezése után megjelenõ „KOSÁR MEGTEKINTÉSE” feliratú gombra kattintva vagy a weboldal fejlécén található bevásárlókocsit ábrázoló gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon mellett látható továbbá a megrendelni kívánt jegyek darabszáma, valamint a kosár tartalmának összesített vételára.

 

7.2.4.        A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetõsége van a kiválasztott jegyek darabszámát jelölõ szám átírásával, majd a „KOSÁR FRISSÍTÉSE” feliratú gombra kattintással a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „X” karaktert ábrázoló gombra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott jegyet.

 

7.2.5.        A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintva a számlázási adatok megadása szükséges.

 

FIGYELEM! Adószámmal rendelkezõ adóalanyként (pl. gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, õstermelõ, stb.) történõ vásárlás esetén a cégnév/név, adószám és számlázási cím megadása kötelezõ. Az adatok helyességéért, a valós adatok megadásáért pedig a vásárló adóalany nevében eljáró személy tartozik felelõsséggel.

 

7.2.6.        Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kedvezményre jogosító kuponnal, lehetõsége van a „Van kuponod?” felirat melletti „Kattints ide a kód megadásához” feliratú gombra kattintást követõen megjelenõ mezõbe a megfelelõ kód beírását, majd a „KUPON BEVÁLTÁSA” feliratú gombra kattintva kedvezményének igénybevételére.

 

7.2.7.              Az adatbeviteli hibáknak a szerzõdéses nyilatkozat elküldését megelõzõen történõ azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 

7.2.7.1.        A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztetõ üzenet jelenik meg.

 

7.2.7.2.        A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenõrizhetõk, változtathatók, vagy akár törölhetõk a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenõ oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. Visszalépésre a böngészõ visszalépés gombjára kattintással van lehetõség.

 

7.2.8.              Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenõrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követõen, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését.

 

7.2.9.              Szolgáltató a megrendelés beérkezését követõen azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendõ teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétõl számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendõ a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik (tehát az e-mail fiókjába történõ beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerzõdés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részérõl még nem számít a megrendelés elfogadásának.

 

7.2.10.         A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai idõ szerint 09.00 órától 17.00 óráig történik. Ha a megrendelés ebben az idõintervallumban érkezik be, a beérkezés idõpontjától számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. Amennyiben a megrendelés a fenti idõintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követõ elsõ feldolgozási idõszak kezdetén kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az idõponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

 

7.2.11.         A megrendelés feldolgozása megkezdését követõen Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A jegy megvásárlására vonatkozó szerzõdés a Szolgáltató errõl szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történõ megérkezésével jön létre.

 

7.2.12.         Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenõrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelõ Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követõ 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követõen fizetést teljesít, akkor a szerzõdésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérõ tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történõ jelzését követõen Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

 

7.3.          Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstõl való elállási szándékáról.

 

8.       A megrendelés utólagos korrigálása

 

8.1.          Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielõbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetõségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése elõtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

 

8.2.          A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésrõl új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelõen jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerzõdés.

 

8.3.          Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Errõl külön egyeztet az érintett Felhasználóval.

 

 

 

9.       Fizetési feltételek

 

9.1.          A megvásárolt jegy vételárának kifizetése bankkártyás online fizetéssel lehetséges.

 

A bankkártyás online fizetési szolgáltatást a SimplePay biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

 

A bankkártyával történõ fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (SimplePay) 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a SimplePay oldalára. A SimplePay nem osztja meg a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.

 

Az online fizetés további feltételeirõl a fizetési szolgáltató szerzõdési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelõzõen a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

 

9.2.          A jegy árának banki átutalással történő kifizetéséhez a Szolgáltatóval külön egyeztetés szükséges. A megrendelés folyamatában nincs lehetőség banki átutalással történő fizetés kiválasztására.


9.3.          Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett jeggyel igénybe vehetõ szolgáltatást a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétõl számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.10.   Teljesítési határidõ és feltételek

 

10.1.      Teljesítési határidõ

 

10.1.1.         A Szolgáltató a Felhasználó által megvásárolt jegy birtokában igénybe vehetõ esemény leírásában feltüntetett idõpontban biztosítja az eseményen való részvételt.

 

10.1.2.         Felhasználó a megrendelését visszaigazoló e-mail üzenetben szereplõ adatok – köztük a megrendelése azonosító számának – bemutatásával jogosult részt venni a jeggyel igénybe vehetõ eseményen, Szolgáltató fizikailag létezõ vagy digitális formában létrehozott jegyet nem küld Felhasználónak. A szerzõdés létrejöttét jelentõ visszaigazolás minõsül a részvételre jogosító jegynek. A részvételi jogosultság ugyanazon megrendelés azonosító szám alatt annyi fõre terjed ki, ahány fõ számára vásároltak jegyet az adott megrendelés során.

 

10.1.3.         Amennyiben az adott rendezvényre vonatkozóan minimum létszám került közzétételre a honlapon, és a jelentkezők száma nem éri el a minimum létszámot, akkor a Szolgáltató nem tartja meg a rendezvényt, és a jelentkezőknek visszafizeti a befizetett összeget.

10.1.4.         Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti idõpontban a szolgáltatást, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követõen haladéktalanul értesíti Felhasználót. A más idõpontban történõ esetleges teljesítés tárgyában Felek külön egyeztetnek.

 

11.   A programokra, táborokra vonatkozó további rendelkezések

 

11.1.      Felhasználó a megvásárolt jeggyel igénybe vehetõ program kezdõ idõpontját megelõzõ 72. óráig módosíthatja azt, hogy melyik programon kíván részt venni. Ez esetben további meghirdetett, maximális részvételi létszámot még el nem ért programon való részvételre felhasználhatja a módosítással érintett jegyét, a lemondott program kezdõ idõpontjától számított 40 napon belül. A lemondott részvétel esetén a jegy más programra történõ beváltására egy alkalommal van lehetõsége.

 

11.2.      Felhasználó a megvásárolt jeggyel igénybe vehetõ tábor kezdõ napját megelõzõ 10. napig módosíthatja azt, hogy melyik táborban kíván részt venni. Ez esetben a további meghirdetett, maximális részvételi létszámot még el nem ért táborban való részvételre felhasználhatja a módosítással érintett jegyét, a lemondott tábor kezdõ idõpontjától számított 40 napon belül. A lemondott részvétel esetén a jegy más táborra történõ beváltására egy alkalommal van lehetõsége.

 

11.3.      A programok kezdõ idõpontját megelõzõ 72 órán belüli, tábor kezdõ napját megelõzõ 10 napon belüli lemondás esetén nincs lehetõség a lemondással értintett jegyet másik meghirdetett rendezvényen felhasználni.

 

11.4.      A programon, táborban való részvétel lemondása esetén a részvételre jogosító jegy másik rendezvényre történõ beváltására értékegyeztetéssel van lehetõsége a Felhasználónak. Amennyiben olyan rendezvényre kívánja beváltani Felhasználó a lemondással érintett jegyét, melyre magasabb áron kapható jegy, Felhasználó köteles a Szolgáltató részére megfizetni a különbözetet a részvételi jogosultság megszerzéséhez. Amennyiben a lemondással érintett jegy vételára alacsonyabb, mint a Felhasználó által igénybe venni kívánt programon, táborban történõ részvételre jogosító jegy vételára, a Szolgáltató a különbözetet nem köteles visszafizetni a Felhasználó részére.

 

11.5.      Ha a foglalt esemény helyszíne elõre nem várt okok miatt módosul, a Szolgáltató legkésõbb az esemény kezdõ idõpontját megelõzõ 48. óráig értesíti a Felhasználót az új helyszínrõl. Helyszín változása esetén az új helyszín minden esetben a tervezett helyszín közelében, Budapest belvárosában kerül kijelölésre.

 

11.6.      A programokon az elõadó személye csak váratlan okból és szükséges esetben módosulhat, ez esetben Szolgáltató gondoskodik arról, hogy ez ne jelentsen minõségi változást a szolgáltatásban.

 

11.7.      Amennyiben a program lényegét a konkrét elõadó személye adja, ezáltal ilyen értelemben nem helyettesíthetõ teljes mértékben a szolgáltatás, Szolgáltató a módosulás tudomására jutását követõen haladéktalanul tájékoztatja errõl a Felhasználót. Ilyen esetben Felhasználó az érintett programra vonatkozóan az elõadó személyében történt változásra hivatkozva elállhat a szerzõdéstõl.

 

11.8.      A programok leírásában az egyes modulokra vonatkozóan feltüntetett idõtartam a gyakorlatban a szolgáltatás teljesítésekor változhat, tekintettel arra, hogy az egyes modulokban megtartandó elõadások, foglalkozások megtartásához szükséges idõtartam függ a résztvevõk létszámától, az esetlegesen felmerülõ kérdéseiktõl.

 

11.9. Felhasználó a rendezvényeken a Szolgáltató engedélye nélkül hang-, illetve videófelvételt nem készíthet.

 

 

 

12.   Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási jog

 

12.1.      Hibás teljesítés

 

12.1.1.    Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés idõpontjában nem felel meg a szerzõdésben vagy jogszabályban megállapított minõségi követelményeknek.

 

12.1.2.    Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismerte, vagy a hibát a szerzõdéskötés idõpontjában ismernie kellett.

 

12.1.3.    Fogyasztónak minõsülõ Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követõ hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

 

 

12.2.      Kellékszavatosság

 

12.2.1.    Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

12.2.2.    Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerzõdéstõl is elállhat.

 

12.2.3.    Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

12.2.4.    Fogyasztónak minõsülõ Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerzõdés esetén a hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a jogosult felelõs. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidõ egy év.

 

12.2.5.    Fogyasztónak minõsülõ Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

 

 

12.3.      Elállási jog

 

A Felhasználót a jegyvásárlás kapcsán nem illeti meg az elállás joga, mivel a szerzõdés – az online jegyvásárlással programon történõ részvételi jog megvásárlása – szabadidõs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, és a szerzõdésben meghatározott teljesítési határnap került kikötésre.

 

13.    Felelõsség kizárása

 

13.1.      A Szolgáltatót jogszabály alapján szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelõsségét az ebbõl eredõ károkért.

 

13.2.      Szolgáltató nem garantálja, hogy a jegy birtokában igénybe vehetõ program, tábor során megszerzett információ megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen felhasználási célra.

 

13.3.      Szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemû felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelõsségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthetõ hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül esõ okból történõ megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelõsség.

 

13.4.      Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetõségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

 

13.5.      Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekbõl adódó károkért való felelõsségét kizárja.

 

13.6.      A webhelyen található külsõ hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelõsség nem terheli.

 

14.    Egyéb rendelkezések

 

14.1.      Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngészõ Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

 

14.2.      Szerzõdõ Felek kijelentik, hogy jelen szerzõdési feltételekbõl eredõ jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megfelelõen, kölcsönösen együttmûködve járnak el.

 

15.   Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésrõl az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" címû dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

16.   Szerzõdési feltételek módosítása

 

16.1.      Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerzõdési feltételeket bármikor elõzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

16.2.      Az egyes megrendelések alapján létrejövõ szerzõdésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerzõdést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerzõdési feltételek vonatkoznak.

 

17.   Alkalmazandó jog

 

17.1.      Jelen szerzõdési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következõ jogszabályok rendelkezési irányadók:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belsõ piacon belül a vevõ állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történõ indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésrõl, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény,

- a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

- a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény és

- a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.).

 

 

18.   Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

 

18.1.      Panasz

 

18.1.1.    Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minõségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetõségeken:

 

Gulyás Dorottya e. v.

Cím: 1094 Budapest, 9. ker. Berzenczey u. 37. 2/6.

Telefon: +36 30 549 3111

E-mail cím: info@anyaesno.hu

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésõbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzõkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a Felhasználó neve, lakcíme,

- a panasz elõterjesztésének helye, ideje, módja,

- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

- a jegyzõkönyvet felvevõ személy és - telefonon vagy elektronikus úton  közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,

- a jegyzõkönyv felvételének helye, ideje,

- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megõrizni, és azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltetõ testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetõségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltetõ testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendezõdik, a Felhasználó a következõ szervekhez fordulhat.

18.1.2.    Békéltetõ testülethez fordulás lehetõsége

Felhasználó (fogyasztó) a szolgáltatás minõségével, továbbá a felek közötti szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltetõ testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ békéltetõ testület illetékes.

A békéltetõ testületek elérhetõségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektõl eltérõ, másik békéltetõ testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetõ testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

által mûködtett Budapesti Békéltetõ Testület

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 1 488 2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/  

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerzõdésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedõ közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködõ Budapesti Békéltetõ Testület jogosult eljárni.

 

Szolgáltatót a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli.

 

A békéltetõ testület a megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett mûködõ független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerû, gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A békéltetõ testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletõ jogokról és kötelezettségekrõl.

 

18.1.3.    Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhetõ webhelyen talál.

18.1.4.    Felhasználó a szolgáltatás minõségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minõségére, felelõsségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetõségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Budapest Fõváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Fõosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Postacím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

 

 

18.2.      Jogérvényesítés bírósági úton

 

A szerzõdõ felek kölcsönösen együttmûködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idõ alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Pesti Központi Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert.

 

18.3.      Felügyelet

 

18.3.1.    Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetõségeit bíróság elõtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: 
http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

2021. december 17.

Gulyás Dorottya e. v.